Liên hệ

Friendship Tower

31 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé
Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Đơn vị cho thuê Bất Động Sản
TThiThuHien@savills.com.vn
+ 84 904 600 620
Công ty TNHH CZ Slovakia Việtnam

Văn phòng đại diện

Tầng 15, Tòa nhà Havana
132 Hàm Nghi
Phường Bến Thành
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Email:czslovakia@czslovakia.vn
Điện thoại:+84 2873 080 757

Liên hệ