Liên hệ

Friendship Tower

developed by
CZ Slovakia Co., Ltd.

31 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé
Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt NamEmail:czslovakia@czslovakia.vn
Điện thoại:+84 2873 080 757

Liên hệ