Đơn vị Phát triển Dự án

Kể từ khi thành lập năm 1993, Nhà đầu tư CZ Slovakia, A.s. đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu phát triển bất động sản tại Cộng hòa Slovak.

CZ Slovakia, a.s.

Đến năm 1997, hoạt động kinh doanh chính là thương mại quốc tế phát triển bền vững và ổn định, Công ty bắt đầu có những kế hoạch chiến lược tập trung đầu tư vào lĩnh vực mua sắm, phát triển, tái thiết và bán hoặc cho thuê bất động sản.

Mục tiêu chiến lược trung hạn của công ty là phát triển các dự án bất động sản có tiềm năng. Về dài hạn, công ty tập trung vào việc tự phát triển cho thuê hạng mục đầu tư bất động sản của riêng công ty.

Nhờ nhiệt huyết kinh doanh mạnh mẽ, CZ Slovakia, a.s đã đạt được những mục tiêu trung và dài hạn. Đồng thời đã tạo ra một danh mục bất động sản phong phú và đa dạng. Giá trị tài sản ổn định và kinh nghiệm mà công ty tích lũy trong những năm qua đã tạo ra cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững. Đội ngũ chuyên gia nổi bật bởi sự sáng tạo, cách tiếp cận nhiệt tình và tầm nhìn mở rộng mạnh mẽ.

Trong thời gian gần đây, công ty đang triển khai một số dự án bất động sản ở các quốc gia khác nhau tại Trung, Đông Âu và Đông Nam Á.

Đơn vị Phát triển Dự án